Ar y gweill yn y Sherman

Mwy
Digwyddiadur

Porwch fesul genre:

Eich DINAS Chi
Eich STRAEON Chi
Eich THEATRChi
Roeddwn wrth fy modd yn cael fy newis fel rhan o griw y rhaglen gyntaf Lleisiau Nas Clywir. Fel dramodydd newydd mae'r profiad wedi bod yn amhrisiadwy. Mae’r doethineb a’r cyngor a rannwyd gan arbenigwyr y diwydiant trwy eu dosbarthiadau meistr wedi bod yn ffynhonnell gyson o ysbrydoliaeth i mi wrth i mi weithio ar fy ail ddrama. Azuka Oforka, Aelod Lleisiau Nas Clywir
I ddechrau, fe ddes i’n aelod o Sherman 5 ac yn wirfoddolwr. Fe ddangosodd hynny i mi yr ystod eang o gyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd trwy weithdai a chyrsiau hyfforddi, oedd yn cynnwys bod yn rhan o Sherman Players. Wedi hynny, roedd gen i fwy o ddiddordeb yn y sefydliad, felly ymunais â grŵp Ymgynghori Sherman 5. Mae fy nghysylltiad â chymuned y Sherman wedi bod yn gyffrous, yn llawn hwyl, ac wedi fy nghyflwyno i fwy o bobl a ffrindiau sydd hefyd wedi fy helpu i fagu mwy o hyder. Tijesunimi Oluwapelumi Olakojo, Aelod Sherman 5
Theatre is important to me because it is somewhere where ideas and emotions and stories can be shared and important questions asked and examined. It helps to make sense of the world and is often a welcome escape from the world! The thing I am most excited about in this role is discovering new, unique voices and stories that haven’t been heard before and that need to be heard! Branwen Davies, Rheolwr Llenyddol
CYFRANNWCH

Cefnogwch ein gwaith heddiw

Llyfryn y Tymor

Mae ein llyfryn ar gyfer tymor yr hydref nawr ar gael i'w weld ar-lein.

Map link
Map data ©2022
This site is registered on wpml.org as a development site.